Partner uitgelicht | Vande Moortel

Mix van authentieke en duurzame straatbakstenen verbindt het duinlandschap Meijendel

Prachtig uitgestrekt duinlandschap Meijendel en drinkwaterbedrijf Dunea in Nederland

Opdrachtgever: Dunea nv Zoetermeer

Architect: Jos van de Lindeloof Tuin- en Landschapsarchitecten bv (Delft)

Aannemer: fa. Van Dijk Maasland

Straatbakstenen: Mix van waalformaat Mahonie, Kastanje, Eboniet, Taupe en Saffraan en mix van dikformaat Eboniet, Kastanje en Mahonie

Verwerking: Exterieur: keperverband, elleboogverband en halfsteensverband.

Interieur: halfsteensverband met cementvoeg.

Meijendel is een uitgestrekt duingebied van 7500 m² ten noorden van Den Haag, Nederland. Het drinkwaterbedrijf Dunea beheert drie duingebieden die deel uitmaken van Nationaal Park Hollandse Duinen, waaronder Meijendel. Deze drie gebieden zijn cruciaal voor het zuiveren van drinkwater.

De combinatie van, enerzijds de bescherming van dit stuk land en anderzijds haar functie binnen de drinkwatervoorziening, hebben ervoor gezorgd dat langs de kust een uniek natuurlandschap van stuifduinen in stand is gebleven.

Door de ligging in het meest dichtbevolkte gebied van Nederland is de recreatieve druk op dit gebied groot. In overleg met de omliggende steden wordt er zowel aan de instandhouding en inrichting van het gebied gewerkt, als ook aan het integreren van de veelheid van functies (zeewering, watervoorziening, natuur en recreatie).

Centraal in het gebied ligt Boerderij Meijendel. Hier bevindt zich de Tapuit, het bezoekerscentrum van Dunea (Drinkwaterbedrijf) en Pannenkoekenboerderij Meijendel: een aantrekkelijke start van een ontdekkingstocht naar duin en water. Verder is er ook een stal en een museum gerealiseerd voor de bezoekers.

ONTWERP DOOR JOS VAN DE LINDELOOF

Jos van de Lindeloof tuin- en Landschapsarchitecten kreeg de opdracht om een landschapsplan te maken voor deze locatie. Het ontwerp is gebaseerd op de agrarische geschiedenis en de huidige recreatieve wens passend in het duinlandschap. In het ontwerp wordt het intensieve functioneren van deze locatie verenigd met de natuurwaarden van de duinen, waarbij het landschap rondom zichtbaar en beleefbaar is.

In een tweede fase kregen ze ook de opdracht om met het thema waterwinning ook een educatieve waterspeelplaats te maken. Het is een plek worden waar de jeugd zelf met het water van Dunea aan de slag gaat: samen werken aan water, van bron tot kraan.

MIX VAN STRAATBAKSTENEN VAN VANDE MOORTEL

Voor de toegangsweg en de omgeving van het bezoekerscentrum en de Pannenkoekenboerderij verwerkte Jos van de Lindeloof straatbakstenen van Steenbakkerij Vande Moortel. Jos van de Lindeloof: “Er zijn van diverse leveranciers monsters voorgelegd. Maar de authenticiteit van de klinker in combinatie met de mogelijk machinale verwerkbaarheid, de aangeleverde certificaten op het gebied van duurzaamheid hebben vooral de keuze voor deze Vande Moortel-steen positief beïnvloed.  De gekozen kleurschakering past goed bij de architectuur van de gebouwen en voegt natuurlijk in het duinlandschap. Het zorgt voor de eenheid en is hiermee de drager van het totale project gebied.”

Bijkomende bijzonderheid is de funderingsconstructie met lava, waardoor het regenwater in de fundering wordt opgeslagen en gedoseerd wordt aangeleverd aan het hemelwaterafvoerstelsel van de Gemeente Wassenaar.

SAMEN WERKEN AAN WATER, VAN BRON TOT KRAAN

 

Overig nieuws


Partner uitgelicht | Tablazz

Terras zomer- en winterklaar maken Er zijn grofweg 2 momenten in het jaa...

Partner uitgelicht | Royal Grass

Leider met innovatie Royal Grass loopt voorop. Al 17 jaar leider in de k...

Partner uitgelicht | Hans Gorter Fotografie

Het tuinseizoen is in volle gang! Wat mij betreft althans. Ik ben geen hove...

Partner uitgelicht | Renson

Terrasje doen in het water Overal zon, maar toch beschut dankzij de Renson...